Hudförändringar

Borttagning av hudförändring

Under livet uppstår olika typer av hudförändringar. Det finns väldigt många olika sorters hudförändringar, varav de allra flesta är godartade och uppstår som en naturlig del av hudens åldrande. Ett fåtal hudförändringar kan dock vara elakartade tumörer som man måste avlägsna kirurgiskt för att minska risken att de sprider sig till andra delar av kroppen.
Oavsett en hudförändrings orsak så kan man ibland av olika skäl önska få den avlägsnad. Till exempel kan hudförändringen skapa lokala besvär i form av irritation eller skav mot kläder, eller så vill man av kosmetiska skäl ha den borttagen.
De flesta (men inte alla) hudförändringar är lämpliga att avlägsnas kirurgiskt. Vad som avgör detta är bland annat vilken typ av hudförändring det rör sig om, hur stor den är, och var på kroppen den finns. Detta är något som du diskuterar med din plastikkirurg i samband med konsultationen.

Hur vet jag om min hudförändring är elakartad?
Det finns inga absolut säkra tecken på att en hudförändring är elakartad. Den säkraste metoden att avgöra detta är att undersöka hudförändringen i mikroskop, antingen genom att avlägsna hudförändringen i sin helhet eller att ta ett vävnadsprov från den. Tecken som kan tala för att en hudförändring skulle kunna vara elakartad är om den har ändrat utseende eller storlek på kort tid (veckor – månader), om den blöder eller vållar klåda, om den har en oregelbunden form eller färgteckning, eller om den har kraftigt mörka partier. På Addoc Hospital hjälper vi dig gärna med att avlägsna din hudförändring och skicka den för mikroskopisk undersökning om du är osäker eller tror att du har drabbats av en elakartad hudförändring. Du även vända dig till din vårdcentral.

Operationen

För mindre hudförändringar (upp till ungefär 1-2 cm i ansiktet, eller upp till 10-15 cm på kroppen) kan man vanligen avlägsna hudförändringen genom ett enkelt ingrepp i lokalbedövning, och tar upp till ungefär en timme. Beroende på var hudförändringen är lokaliserad, dess storlek och utseende, kan din plastikkirurg behöva sluta såret på olika sätt. Emellanåt kan såret slutas genom att sy ihop hudkanterna mot varandra, och ibland kan man behöva vrida in närliggande hud (en så kallad hudlambå) för att sluta såret. I vissa fall kan också en liten hudtransplantation bli nödvändig. Samtliga metoder kan oftast göras i lokalbedövning.
De stygn som vi använder på Addoc Hospital sitter i normalfallet på insidan och försvinner av sig självt. Sårkanterna tejpas också med vanlig kirurghäfta för att ge det ytterligare stabilitet.
Vid tveksamheter om hudförändringens typ så skickas den för mikroskopisk undersökning. Svaret på undersökningen dröjer vanligen 2-4 veckor efter operationen.

Ärr
Det är individuellt hur man bildar ärr, och ärrbenägenheten skiljer sig också åt mellan olika delar av kroppen. Ett ärr är utmognat efter 12-18 månader, då det vanligen är blekt och mjukt. Under mognadsprocessen kan ärret vara hårt, rött och kliande. Att hålla ärret tejpat med kirurgtejp minskar risken för hårda, röda och kliande ärr. Även om ärret blir blekt och mjukt så syns det alltid.

Risker och komplikationer

Även vid små operationer som sker i lokalbedövning finns en risk för komplikationer, även om det är ovanligt.

Blödning. Kan ge en lokal svullnad eller missfärgning som vanligen försvinner helt på 10-14 dagar. I vissa fall kan små mängder blod tömma sig från sårkanterna under 1 dygnet, vilket i princip alltid kan åtgärdas med lätt tryckförband och högläge. Vissa mediciner (såsom Waran®, Trombyl ®, och en del värktabletter) kan öka risken för blödning. Ibland kan man inför en operation behöva göra uppehåll eller förändra regelbunden medicinering för att minska blödningsrisken, och det är viktigt att du i samband med konsultationen informerar din plastikkirurg om du använder några mediciner.

Infektion. Ytliga infektioner ger hudrodnad och ibland kan ett sårsekret komam från sårkanterna. Vanligen så kan detta åtgärdas med en enkel antibiotika-kur. Djupa infektioner efter denna typ av ytlig kirurgi är extremt sällsynt.

Vävnadspåverkan. Ovanlig komplikation. Om såret måste slutas med hudlambå eller en liten hudtransplantation så finns en risk att hela eller delar av hudlambån liksom den tranplanterade huden inte klarar sig. Det bildas då ett sår istället. Detta sår läker vanligen fint med vanliga omläggningar och sårvård, endast i sällsynta fall kan det behövas göra en korrigerande operation för att få såret att slutas.

Sårbildning. Beror oftast på en ytlig infektion eller vävnadspåverkan, men kan i ovanliga fall uppstå även om såret har slutits på vanligt sätt utan vare sig hudlambå eller hudtransplantation. Detta sår läker vanligen fint med vanliga omläggningar och sårvård, endast i sällsynta fall kan det behövas göra en korrigerande operation för att få såret att slutas.

Efter operationen

Man kan vanligen återgå till hemmet senast inom 1 timme efter operationen. De första dagarna kan det vara bra att ta lättare värktabletter såsom Panodil® och hålla sig i stillhet eftersom det kan spänna en del i såret. Beroende på var hudförändringen har suttit så kan det bli fråga om viss inskränkning i fysisk aktivitet efteråt, men sjukskrivning över en vecka är ovanligt. I normalfallet används stygn som försvinner av sig självt. Det kan vara bra att hålla ärret tejpat under 3-6 månader efter ingreppet för att minska ärrbildningen. Om din hudförändring har skickats till mikroskopisk undersökning kommer du alltid oavsett vad svaret visar att informeras av din plastikkirurg när undersökningen är klar, vilket kan ta 2-4 veckor.